KECAP SEREPAN TINA BASA INGGRIS

Dina seratan anu kapungkur urang parantos ngabahas ngeunaan naon bae kecap- kecap serepan tina basa arab anu jadi basa urang sunda sapopoe. Estuna atuh urang minangka pituin sunda asli mibanda amanat pikeun mipit teu amit kana budaya sunda. Atuh urang sadaya satuju yen salah sahiji cirri anu bisa ngangkat harkat basa sunda teh nyaeta salahsahiji ku ngariksa jeung ngajaga budaya sangkan henteu mangkat.
Ah tibatan lami- lami ngaler ngidul der ah didieu urang jentrekeun naon bae kecap- kecap sunda anu serepan tina basa dengeun utamana tina basa Inggris.
1.       Komputer  asalna tina kecap computer
2.       Konsep asalna tina kecap concept
3.       Konser asalna tina kecap concert
4.       Konsumsi asalna tina kecap consumption
5.       Kontak asalna tina kecap contact
6.       Koperasi asalna tina kecap cooperation
7.       Ekspor asalna tina kecap export
8.       Instal asalna tina kecap install
9.       Dijital asalna tina kecap digital
10.   Super asalna tina kecap super
11.   Belender asalna tina kecap blender
Salian ti conto anu dijentrekeun diluhur, saleresna masih keneh aya bentuk anu lian tina serepan basa inggris ka basa sunda. Mugia, mung sakitu bae anu tiasa dipihatur dina ieu artikel.

Penulis Asli:
(Tisna Sulegar, Mahasiswa FISIP UNPAD, jurusan HI )

0 komentar:

Posting Komentar

isi komentar anda yang sopan dan jujur ya!!!!